ราคาโปรโมชั่น


Promotion (โปรดอ่านรายละเอียดก่อนทำการจอง)
 • * ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์จอง ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 มีนาคม 2564
 • ** ระยะเวลาในการเข้าพัก
  ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 (สำหรับการจองห้องพัก)
  ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 (สำหรับการจอง Package)
 • * สามารถเลื่อนการเดินทางได้ไม่มีกำหนด แจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง (จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติ)
 • ** ไม่สามารถทำการ Cancel ได้ แต่สามารถเลื่อนแบบไม่มีกำหนดได้ (จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติ)
 • *** มัดจำ 50% ในวันที่ทำการจอง และ 50% ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางหรือในวันเช็คอิน

ROOM TYPE ราคาห้องพัก (ต่อห้องต่อคืน) (รวมอาหารเช้า)
ราคาห้อง (ต่อห้องค่อคืน) ราคาเสริม (ต่อท่านต่อคืน)
Deluxe Garden 1,500 บาท เบาะ 700
Deluxe Seaview 2,500 บาท เตียง 1,000
Honeymoon Jacuzzi 4,500 บาท เตียง 1,500
Ocean Pool Villa
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
หมายเหตุ Deluxe Garden เสริมเฉพาะ *เบาะเสริม เท่านั้น*
Grand Garden, Villa Family เสริม เตียงเสริม ได้เฉพาะ *ชั้นล่าง เท่านั้น*
Honeymoon Jacuzzi, Ocean Pool Villa เสริมเฉพาะ *เตียงเสริม เท่านั้น*
จำนวนคนเข้าพัก 3 คนต่อห้อง (2 คน + 1 คนเสริม)
* ช่วง Peak (10 - 15 เมษายน 2564) บวกเพิ่ม 300 บาท/ห้อง

ROOM TYPE Package 3 วัน 2 คืน
จำนวนคน (ราคาต่อท่าน)
2 ท่าน 4 ท่าน 6 ท่าน 8 ท่านขึ้นไป
ปกติ คงเหลือ ปกติ คงเหลือ ปกติ คงเหลือ ปกติ คงเหลือ
Deluxe Garden 10,300 7,920 8,900 6,920 8,500 6,720 8,300 6,520
Deluxe Seaview 16,000 8,920 14,500 7,920 14,000 7,720 13,500 7,520
Ocean Pool Villa 19,000 10,920 17,600 9,920 17,300 9,720 17,000 9,520
Honeymoon Jacuzzi

ROOM TYPE Package 4 วัน 3 คืน
จำนวนคน (ราคาต่อท่าน)
2 ท่าน 4 ท่าน 6 ท่าน 8 ท่านขึ้นไป
ปกติ คงเหลือ ปกติ คงเหลือ ปกติ คงเหลือ ปกติ คงเหลือ
Deluxe Garden 14,200 9,770 13,000 8,620 12,400 8,170 11,900 8,000
Deluxe Seaview 19,000 11,270 18,000 10,120 17,000 9,670 16,000 9,500
Ocean Pool Villa 28,000 14,270 27,000 13,120 26,000 12,670 25,500 12,500
Honeymoon Jacuzzi

สิ่งอำนวยความสะดวก
 • รถตู้ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา (แบบ join)
  หรือ ตัวเมืองหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา (แบบ join)
 • ตั๋วเรือ Speed Boat ไป-กลับ ท่าเทียบเรือปากบารา - หลีเป๊ะ (แบบ join)
 • รถรับ-ส่ง จุดจอดเรือ หลีเป๊ะ - รีสอร์ท
 • ห้องพัก Mountain Resort 2 คืน
 • ไกด์นำเที่ยวส่วนตัว
 • เรือหางยาว สำหรับดำน้ำตื้น (Private)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน, ท่าเรือ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • อุปกรณ์สำหรับการดำน้ำ, กิจกรรมทางน้ำ
 • อาหาร 6 มื้อ (เช้า 2, เที่ยง 2, เย็น 2) (สำหรับ 3 วัน 2 คืน)
  เช้า : วันที่ 2,3 ของการเดินทาง
  เที่ยง : วันที่ 1 ของการเดินทาง, วันที่ 2 ที่ไปดำน้ำ
  เย็น : วันที่ 1,2 ของการเดินทาง
  อาหาร 9 มื้อ (เช้า 3, เที่ยง 3, เย็น 3) (สำหรับ 4 วัน 3 คืน)
  เช้า : วันที่ 2,3,4 ของการเดินทาง
  เที่ยง : วันที่ 1 ของการเดินทาง, วันที่ 2,3 ที่ไปดำน้ำ
  เย็น : วันที่ 1,2,3 ของการเดินทาง
หมายเหตุ
 • * ช่วง Peak (10 - 15 เมษายน 2564) บวกเพิ่ม 300 บาท/ท่าน
 • ** ระยะเวลาในการเข้าพักและการใช้สิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
 • *** เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ (คิดเฉพาะค่ารถ+เรือ+ประกัน) 1,800 บาท
  เด็กอายุ 5-7 ขวบ รับส่วนลด 50% เด็ก 7-9 ขวบ รับส่วนลด 30%
  เด็กอายุ 10 ขวบขึ้นไป คิดราคาเท่ากับผู้ใหญ่
  ท่านที่นอนเสริม (เศษ 1 ท่าน) รับส่วนลด 10% จากราคาปกติ
 • * การแวะเกาะไข่และตะรุเตา ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและนโยบายของบริษัทเรือ
 • * Flight บินถึง หาดใหญ่ ก่อนเวลา 11.00 Flight ออกจากหาดใหญ่ หลังเวลา 16.30
 • * ระยะเวลาในการเดินทาง เกาะหลีเป๊ะ-ท่าเรือปากบารา ประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง
  ท่าเรือปากบารา-สนามบินหาดใหญ่ ประมาณ 1.30 ชั่วโมง
 • * เวลาในการเดินทางเป็นเวลาโดยประมาณ
  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและจำนวนลูกค้าในการเดินทาง
 • * เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 รอบเรือและรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  สอบถามรอบเรือและรถกับทางรีสอร์ทก่อนทำการจอง สายการบินละห้องพัก

Check Availability