โปรโมชั่น และ แพ็คเกจ

Discount for Direct Booking

     
แพ็กเก็ต  3 วัน 2 คืน: บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะได้รับ แพ็กเก็ต 4 วัน 3 คืน: บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะได้รับ
 • ฟรีรถตู้รับส่งสนามบิน
 • ค่าตั๋วเรือสปีดโบ๊ทไป-กลับ รวมทั้งเรือข้ามฟาก
 • อาหาร 6 มื้อ
 • หน้ากากดำน้ำ,ตีนกบและพร้อมชูชีพ
 • มัคคุเทศน์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ              
 • ค่าธรรมเนียมบนเกาะต่างๆ
 • ห้องพัก 2 คืนที่เมาเทิร์นรีสอร์ท
 • เครื่องดื่มและน้ำผลไม้
 • ค่าเรือนำเที่ยว(เรือหาง)แบบส่วนตัว
 • ฟรีรถตู้รับส่งสนามบิน
 • ค่าตั๋วเรือสปีดโบ๊ทไป-กลับ รวมทั้งเรือข้ามฟาก
 • อาหาร 8 มื้อ
 • หน้ากากดำน้ำ,ตีนกบและพร้อมชูชีพ
 • มัคคุเทศน์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ              
 • ค่าธรรมเนียมบนเกาะต่างๆ
 • ห้องพัก 3 คืนที่เมาเทิร์นรีสอร์ท
 • เครื่องดื่มและน้ำผลไม้
 • ค่าเรือนำเที่ยว(เรือหาง)แบบส่วนตัว

 • ราคา/ท่าน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าพักและปะเภทห้องพักที่เลือก โปรดเช็ครายละเอียดราคาจากตารางด้านล่าง

  แพ็คเก๊ต 3 วัน 2 คืน
  ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
  ช่วงเวลา จำนวนคน Grand
  Garden
  View
  Family
  Bungalow
  Jaccuzi
  Suite
  seaview
  Ocean Pool Villa Deluxe
  Beachfront
  Bungalow
  Deluxe
  Garden
  View
  Peak Season

  20 ธ.ค. - 10 ม.ค.
  เดินทาง 2
  ท่าน/คนละ
  12,000 บาท 9,700 บาท 19,000 บาท 19,000 บาท 12,500 บาท 10,300 บาท
  เดินทาง 4
  ท่าน/คนละ
  10,600 บาท 17,600 บาท 17,600 บาท 11,000 บาท 8,900 บาท
  เดินทาง 6
  ท่าน/คนละ
  10,100 บาท 17,300 บาท 17,300 บาท 10,700 บาท 8,500 บาท
  เดินทาง 8
  ท่าน/คนละ
  9,900 บาท 17,000 บาท 17,000 บาท 10,500 บาท 8,300 บาท
  เดินทาง 10
  ท่าน/คนละ
  9,800 บาท 16,800 บาท 16,800 บาท 10,200 บาท 8,100 บาท
  ช่วงเวลา จำนวนคน Grand
  Garden
  View
  Family
  Bungalow
  Jaccuzi
  Suite
  seaview
  Ocean Pool Villa Deluxe
  Beachfront
  Bungalow
  Deluxe
  Garden
  View
  High Season

  11 ม.ค. - 20 เม.ย.
  &
  01 พ.ย. - 19 ธ.ค.
  เดินทาง 2 ท่าน/คนละ 11,600 บาท 9,000 บาท 17,900 บาท 17,900 บาท 11,700 บาท 9,700 บาท
  เดินทาง 4 ท่าน/คนละ 10,100 บาท 16,500 บาท 16,500 บาท 10,800 บาท 8,300 บาท
  เดินทาง 6 ท่าน/คนละ 9,800 บาท 16,100 บาท 16,100 บาท 9,900 บาท 7,900 บาท
  เดินทาง 8 ท่าน/คนละ 9,500 บาท 15,900 บาท 15,900 บาท 9,600 บาท 7,700 บาท
  เดินทาง 10 ท่าน/คนละ 9,300 บาท 15,700 บาท 15,700 บาท 9,400 บาท 7,500 บาท

  แพ็คเก๊ต 4 วัน 3 คืน
  ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
  ช่วงเวลา จำนวนคน Grand
  Garden
  View
  Family
  Bungalow
  Jaccuzi
  Suite
  seaview
  Ocean Pool Villa Deluxe
  Beachfront
  Bungalow
  Deluxe
  Garden
  View
  Peak Season

  20 ธ.ค. - 10 ม.ค.
  เดินทาง 2 ท่าน/คนละ 16,800 บาท 13,500 บาท 28,000 บาท 28,000 บาท 17,300 บาท 14,200 บาท
  เดินทาง 4 ท่าน/คนละ 15,400 บาท 27,000 บาท 27,000 บาท 15,700 บาท 13,000 บาท
  เดินทาง 6 ท่าน/คนละ 14,900 บาท 26,000 บาท 26,000 บาท 15,100 บาท 12,400 บาท
  เดินทาง 8 ท่าน/คนละ 14,700 บาท 25,500 บาท 25,500 บาท 14,800 บาท 11,900 บาท
  เดินทาง 10 ท่าน/คนละ 14,600 บาท 25,000 บาท 25,000 บาท 14,500 บาท 11,400 บาท
  ช่วงเวลา จำนวนคน Grand
  Garden
  View
  Family
  Bungalow
  Jaccuzi
  Suite
  seaview
  Ocean Pool Villa Deluxe
  Beachfront
  Bungalow
  Deluxe
  Garden
  View
  High Season

  11 ม.ค. - 20 เม.ย.
  &
  01 พ.ย. - 19 ธ.ค.
  เดินทาง 2 ท่าน/คนละ 16,100 บาท 12,300 บาท 25,600 บาท 25,600 บาท 16,200 บาท 13,300 บาท
  เดินทาง 4 ท่าน/คนละ 14,800 บาท 24,300 บาท 24,300 บาท 14,900 บาท 11,800 บาท
  เดินทาง 6 ท่าน/คนละ 14,500 บาท 23,700 บาท 23,700 บาท 14,200 บาท 11,200 บาท
  เดินทาง 8 ท่าน/คนละ 14,200 บาท 23,200 บาท 23,200 บาท 13,800 บาท 10,800 บาท
  เดินทาง 10 ท่าน/คนละ 13,900 บาท 22,900 บาท 22,900 บาท 13,400 บาท 10,500 บาท

  Check Availability