จองห้องพัก / ราคา


อัตราห้องพัก 1 พ.ย. 2560 - 31 ต.ค. 2561
ระยะเวลา 01 พ.ย. - 19 ธ.ค. 20 ธ.ค. - 10 ม.ค.
10 เม.ย. - 15 เม.ย.
11 ม.ค. - 15 พ.ค. 16 พ.ค. - 31 ต.ค.
Deluxe Garden 3400 บาท 3900 บาท 3400 บาท 2300 บาท
Grand Garden 5000 บาท 5400 บาท 5000 บาท 3400 บาท
Deluxe Seaview Beach Front 5100 บาท 5800 บาท 5100 บาท 3900 บาท
Villa Family 8000 บาท 9300 บาท 8000 บาท 5400 บาท
Extra Person 700 บาท
Honeymoon Jacuzzi Seaview 12000 บาท 14000 บาท 12000 บาท 9000 บาท
Extra Person 1500 บาท