ราคาห้องพัก


ROOM TYPE ROOM RATE 11 มกราคม 2564 - 15 ตุลาคม 2564
PEAK season HIGH season LOW season Total Pax/Room Extra Mattress/Bed
10 - 15 เม.ย. 64 11 ม.ค. 64 - 9 เม.ย. 64
16 เม.ย. 64 - 15 พ.ค. 64
16 พ.ค. 64 - 15 ต.ค. 64
ปกติ คงเหลือ ปกติ คงเหลือ ปกติ คงเหลือ ปกติ เสริม (Per night)
Deluxe Garden 3,900 2,730 3,400 2,380 2,300 1,840 2 ท่าน 1 ท่าน 700
(NEW) Deluxe Garden 5,000 3,500 4,500 3,150 3,100 2,480 2 ท่าน 1 ท่าน 700/1,000
Grand Garden 5,400 3,780 5,000 3,500 3,600 2,880 2 ท่าน 1 ท่าน 700/1,000
Deluxe Seaview 6,000 4,200 5,500 3,850 4,500 3,600 2 ท่าน 1 ท่าน 700/1,000
Villa Family 9,300 6,510 8,000 5,600 5,000 4,000 4 ท่าน 2 ท่าน 700/1,000
Honeymoon Jacuzzi 14,000 8,400 12,000 7,200 9,000 6,300 2 ท่าน 1 ท่าน 1,500
Ocean Pool Villa 14,000 8,400 12,000 7,200 9,000 6,300 2 ท่าน 1 ท่าน 1,500
หมายเหตุ Deluxe Garden เสริมเฉพาะ *เบาะเสริม เท่านั้น*
Grand Garden, Villa Family เสริม เตียงเสริม ได้เฉพาะ *ชั้นล่าง เท่านั้น*
Honeymoon Jacuzzi, Ocean Pool Villa เสริมเฉพาะ *เตียงเสริม เท่านั้น*