จองห้องพัก / ราคา


อัตราห้องพัก 1 พ.ย. 2018 – 31 ต.ค. 2019
ห้องพัก Peak season
20 ธ.ค. 2018 – 10 ม.ก. 2019
and
10 เม.ย. 2019 – 15 เม.ย. 2019
High Season
1 พ.ย. 2018 – 19 ธ.ค. 2018,
11 ม.ก. 2019 – 09 เม.ย. 2019,
16 เม.ย. 2019 – 15 พ.ค. 2019
Low Season
16 พ.ค. 2019 - 31 ต.ค. 2019
Deluxe Garden View 3,900 บาท 3,400 บาท 2,300 บาท
Grand Garden 5,400 บาท 5,000 บาท 3,400 บาท
Villa Family Two Bedrooms 9,300 บาท 8,000 บาท 5,400 บาท
Honeymoon Jacuzzi Sea View 14,000 บาท 12,000 บาท 9,000 บาท
Ocean Pool Villa 14,000 บาท 12,000 บาท 9,000 บาท