บริการด้านการรับส่ง

 

บริการรับส่งโดยรถตู้

เส้นทาง เส้นทาง ระยะเวลา
ที่ใช้ 
[ ชั่วโมง ]
ราคา 
[ บาท / คัน ] 
รถแท๊กซี่ส่วนตัว
4 ท่าน / 1 คัน
ราคา
[ บาท / คัน ] 
รถตู้ส่วนตัว
12 ท่าน / 1 คัน

ราคา
[ บาท / คน ] 
รถตู้โดยสารร่วม

เที่ยวเดียว ไป -กลับ เที่ยวเดียว ไป -กลับ เที่ยวเดียว ไป -กลับ
ท่าเรือ
ปากบารา
สนามบิน 2 hrs. 1,500 3,000 2,300 4,600 250 500
ท่าเรือ
ปากบารา
ตัวเมือง
หาดใหญ่
2 hrs. 1,500 3,000 2,300 4,600 200 400

บริการรับส่งเรือ

เส้นทาง เส้นทาง ระยะเวลา
ที่ใช้ 
[ ชั่วโมง ]
ราคา [ บาท / คน ]
โดยสารร่วม : Speed Boat
ราคา [ บาท / คน ]
โดยสารร่วม : Ferry
เที่ยวเดียว ไป -กลับ เที่ยวเดียว ไป -กลับ
Pakbara Pier Koh Lipe 2 hrs. 600 1,200 600 1,200
Tamalung Pier Koh Lipe 2.30 hrs. - - 600 1,200

? หมายเหตุ :

  • ตารางเดินเรือจะมีเพียง 2 รอบปกติคือ 11.30 และ 13.30 โดยเริ่มต้น 19 ตุลาคมเป็นต้นไป
  • ราคาค่าบริการคิดเงินสกุลไทย
  • าคาตั๋วเรือสปีดโบ้ท ไม่รวมค่าโดยสารเรือบริการจาก โป๊ะที่เกาะหลีเป๊ะมายังเม้าเทริ์นรีสอร์ท
  • ราคาตั๋วเรือไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ: 40 บาทสำหรับผู้ใหญ่และ 20 บาทสำหรับเด็ก
  • เด็กอายุระหว่าง 0 – 2.99 ปีฟรีสำหรับค่าบริการ, เด็กอายุ 3-5ปี คิดค่าโดยสาร 50% (500 บาทสำหรับไป-กลับ และ 300 สำหรับเที่ยวเดียว)

Combine Transfer

Combine joined transfers : Land + Speed Boat transfers
เส้นทาง โดยสารร่วม : Minivan + Speed Boat
ผู้ใหญ่ เด็ก
เที่ยวเดียว ไป-กลับ เที่ยวเดียว ไป-กลับ
สนามบินหาดใหญ่ ? ท่าเรือปากบารา ? เกาะหลีเป๊ะ [7.00 – 11.00] 800 1,500 600 1,200
ตัวเมืองหาดใหญ่ ? ท่าเรือปากบารา ? เกาะหลีเป๊ะ [7.00 – 11.00] 750 1,400 550 1,100


หมายเหตุ :

  • ตารางเดินเรือจะมีเพียง 2 รอบปกติคือ 11.30 และ 13.30 โดยเริ่มต้น 19 ตุลาคมเป็นต้นไป
  • ราคาค่าบริการคิดเงินสกุลไทย
  • ราคาตั๋วเรือสปีดโบ้ท ไม่รวมค่าโดยสารเรือบริการจาก โป๊ะที่เกาะหลีเป๊ะมายังเม้าเทริ์นรีสอร์ท
  • ราคาตั๋วเรือไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ: 40 บาทสำหรับผู้ใหญ่และ 20 บาทสำหรับเด็ก
  • เด็กอายุระหว่าง 0 – 2.99 ปีฟรีสำหรับค่าบริการ, เด็กอายุ 3-5ปี คิดค่าโดยสาร 50% (500 บาทสำหรับไป-กลับ และ 300 สำหรับเที่ยวเดียว )